NTG

Nederlands Teleartsen Genootschap

Het NTG faciliteert teleconsulting en telemonitoring;

Het NTG hanteert en ontwikkelt gespecialiseerde zorgadviezen voor verschillende ziektebeelden.

Onze missie & visie

De beroepsgroep het Nederlands Telegeneeskundig Genootschap (NTG) streeft naar de verspreiding van integrale geneeskunde, op wetenschap gebaseerd, gericht op de patiënt, op maat en in de eerstelijnsgezondheidszorg. Wij bieden integrale geneeskunde, leefstijlgeneeskunde, reguliere geneeskunde zoals huisarts- en ouderengeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, holistische geneeskunde, functionele geneeskunde, homeopathie.

We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam (Mens sana in corpore sano).

Kenmerken NTG

ONLINE

Elke arts kan gewoon lid worden en teleconsulten houden via een cloudplatform met ingebouwde case monitoring waarmee data mining mogelijk is.

GESPECIALISEERD

Per ziektebeeld kan een aparte telezorg community gestart worden. Denk aan telezorgcovid19.nl, telezorglyme.nl, telezorgvxschade.nl, telezorg…..nl

PROFESSIONEEL

Nieuwe artsen gaan eerst door een onboardingsproces via een algemene en een speciale toelatingscommissie per ziektebeeld.

VERLENGSTUK

Waar de kennis van eerstelijnshulpverlener tekort schiet kan het NTG ingezet worden.

2ND OPINION

Elke patient die ‘vastloopt’ met zijn eigen eerstelijnszorgverlener kan een beroep doen op het NTG.

SAMENWERKING

Het NTG werkt samen met gelijkgestemde apothekers en andere middelen leveranciers die als buitengewoon lid aan de vereniging verbonden zijn.

REGIONAAL

Via regionale Telezorg-centra kunnen patienten gezien worden door deelnemende artsen omdat niet elk ziektebeeld online voldoende kan worden gediagnosticeerd.

INTERVISIE & SCHOLING

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit, sed tetur adipiscing elit, sed do tetur adipiscing elit.

VERBONDEN

Het is per casus mogelijk dat deze voor verdere zorg/nazorg wordt doorgezet naar lokale zorgsystemen, de lokale huisarts of HAP; (daartoe zullen eventuele koppelingen met de IT systemen worden ontwikkeld).

Principes NTG