Doelstelling

NTG in het kort

Het NTG is een vereniging en vormt daardoor een beroepsgroep van artsen van verschillende disciplines met ondersteuning van buitengewone leden zoals apothekers, hulpmiddelenleveranciers, laboratoria, automatiseerders, juristen, etc.

Het NTG fungeert als landelijk laagdrempelige second opinion zorginstantie in de eerste lijn en hanteert en ontwikkelt onafhankelijke gespecialiseerde zorgadviezen voor verschillende (chronische) ziektebeelden door (re)activeren van gespecialiseerde, actuele en holistische medische kennis.

Wij hanteren de volgende principes

Dit zijn onze belangrijkste doelstellingen

Wij faciliteren teleconsulting en telemonitoring

Onze leden bieden wij een hoge mate van flexibel part time werken

Wij faciliteren een volledige technische infrastructuur en zorgketen in de eerste lijn met integratie van o.a. apotheken, hulpmiddelleveranciers en laboratoria.

Dit willen wij bereiken

De diensten van het NTG toegankelijk te maken voor de hele NL bevolking.

Consulten kunnen primair digitaal en eventueel ook fysiek via lokale centra plaatsvinden

Iedere arts kan zich als kandidaat gewoon lid aanmelden en na acceptatie door een toelatingscommissie aansluiten bij het NTG en naar eigen vermogen, kennis en beschikbaarheid patientenzorg leveren.

Iedere ondersteuner of zorgverlener kan zich als kandidaat buitengewoon lid aanmelden en na acceptatie door een toelatingscommissie aansluiten bij het NTG.

Buitengewone leden worden alleen op verzoek van artsen ingeschakeld in het medische proces.

Door de nauwe samenwerking van gewone en buitengewone leden is de zorg, de opvolging en het monitoren van genezingsprocessen geborgd.

NTG geeft de mogelijkheid tot digitaal monitoren en opvolgen van patienten, waardoor data, digitaal en geanonimiseerd, voor evaluatie van de effecten van een therapie ten alle tijden beschikbaar zijn.

NTG faciliteert regelmatige intervisie momenten voor zowel gewone als buitengewone leden.

Als onafhankelijke beroepsgroep ontwikkelt en hanteert NTG eigen zorgadviezen, richtlijnen en protocollen met als doel de gepersonaliseerde zorg te allen tijde te blijven waarborgen en verbeteren.

Bij eventuele juridische procedures staat NTG haar (buiten)gewone leden bij en/of vertegenwoordigt zij haar leden op eerste verzoek.

Actieve informatieverstrekking voor preventie van en omgang met klachten.

WMA DECLARATION OF GENEVA 

Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerland, September 1948
and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968
and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983
and the 46th WMA General Assembly, Stockholm, Sweden, September 1994
and editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2005
and the 173rd WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006
and amended by the 68th WMA General Assembly, Chicago, United States, October 2017

The Physician’s Pledge

AS A MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION:

I SOLEMNLY PLEDGE to dedicate my life to the service of humanity;

THE HEALTH AND WELL-BEING OF MY PATIENT will be my first consideration;

I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my patient;

I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life;

I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient;

I WILL RESPECT the secrets that are confided in me, even after the patient has died;

I WILL PRACTISE my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice;

I WILL FOSTER the honour and noble traditions of the medical profession;

I WILL GIVE to my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude that is their due;

I WILL SHARE my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of healthcare;

I WILL ATTEND TO my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard;

I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;

I MAKE THESE PROMISES solemnly, freely, and upon my honour.