Het NTG faciliteert teleconsulting en telemonitoring

Het NTG hanteert en ontwikkelt gespecialiseerde zorgadviezen voor verschillende ziektebeelden.

Wij zijn een vereniging en vormen daardoor een beroepsgroep van artsen en therapeuten van verschillende disciplines met ondersteuning van buitengewone leden zoals apothekers, hulpmiddelenleveranciers, laboratoria, automatiseerders, juristen, enz.

Onze visie & missie

De beroepsgroep het Nederlands Telegeneeskundig Genootschap (NTG) streeft naar de verspreiding van integrale geneeskunde, op wetenschap gebaseerd, gericht op de patiënt, op maat en in de eerstelijnsgezondheidszorg. Wij bieden integrale geneeskunde, leefstijlgeneeskunde, reguliere geneeskunde zoals huisarts- en ouderengeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, holistische geneeskunde, functionele geneeskunde, en homeopathie.

We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam (Mens sana in corpore sano).

Kenmerken NTG

ONLINE

Elke arts kan lid worden en teleconsulten houden via een cloudplatform met ingebouwde case monitoring waarmee data mining mogelijk is.

GESPECIALISEERD

Per ziektebeeld kan een aparte telezorg community gestart worden. Denk aan telezorgcovid19.nl, telezorglyme.nl, telezorgvxschade.nl, telezorg…..nl

PROFESSIONEEL

Nieuwe artsen en therapeuten gaan eerst door een onboardingsproces via een algemene en een speciale toelatingscommissie per ziektebeeld.

VERLENGSTUK

Waar de kennis van eerstelijnshulpverlener tekort schiet kan het NTG ingezet worden.

2ND OPINION

Elke patient die ‘vastloopt’ met zijn eigen eerstelijnszorgverlener kan een beroep doen op het NTG.

SAMENWERKING

Het NTG werkt samen met gelijkgestemde apothekers en andere middelen leveranciers die als buitengewoon lid aan de vereniging verbonden zijn.

REGIONAAL

Via regionale Telezorg-centra kunnen patienten gezien worden door deelnemende artsen en therapeuten omdat niet elk ziektebeeld online voldoende kan worden gediagnosticeerd.

INTERVISIE & SCHOLING

NTG faciliteert regelmatige intervisie momenten voor zowel gewone als buitengewone leden.

VERBONDEN

Het is per casus mogelijk dat deze voor verdere zorg/nazorg wordt doorgezet naar lokale zorgsystemen, de lokale huisarts of HAP; (daartoe zullen eventuele koppelingen met de IT systemen worden ontwikkeld).

Principes NTG